ứng dụng bài 116 mộc nhân

Bài quyền 116 mộc nhân vịnh xuân là bài quyền thứ 4, bài cuối cùng trong bộ môn vịnh xuân quyền do cố võ sư Diệp Vấn (1893 – 1972) là người đã khai sáng ra dòng Vịnh Xuân Diệp Vấn tại HongKong. Ông là sư phụ của huyền thoại Lý Tiểu Long. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã phát triển và chỉnh lý lại võ thuật Vịnh Xuân quyền. Một trong những bài quyền đặc sắc nhất của ông là 116 thế Mộc Nhân Thung.

Các thế tay trong bài 116 đều có những ứng dụng chi tiết cụ thể trong thực tế chiến đấu:

Leave a Reply