Tự vệ cận chiến trong Vịnh Xuân Quyền

Video dưới đây shop xin giới thiệu các bạn những đòn thế tự vệ cận chiến rất hiệu quả trong Vịnh Xuân Quyền.

Vịnh xuân quyền sử dụng bộ tay rất linh hoạt, ngoài ra trong clip các đòn trỏ cũng cực kỳ nguy hiểm và hiệu quả

 

Leave a Reply