Vòng mây D 20cm, 25cm 30cm

150.000

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 2,5cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật

Ø cây song: Ø =2,5cm

Có 3 kích thước

Đường Kính Vòng Trong: D=20cm, 25cm và 30cm

Đồng giá bán: 

Mua 1-3 Sản phẩm: 150.000VNĐ / SP

Mua từ 4 sản phẩm trở lên: 130.000 VNĐ/ SP

Product Description

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 2,5cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật

Ø cây song: Ø =2,5cm

Có 3 kích thước

Đường Kính Vòng Trong: D=20cm, 25cm và 30cm

Đồng giá bán: 

Mua 1-3 Sản phẩm: 150.000VNĐ / SP

Mua từ 4 sản phẩm trở lên: 130.000 VNĐ/ SP

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vòng mây D 20cm, 25cm 30cm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *