Sale!

X Lục điểm bán côn vịnh xuân

800.000 700.000

Trường côn vịnh xuân: Côn dài 2.2m,Còn gọi là Lục Điểm Bán Côn Vịnh Xuân Quyền

Kích thước: Dài 2.2m

Nguyên liệu:Sến Mật

Đường kính: 3.5 – 4cm

Giá: 800.000 VNĐ / SP

Product Description

Trường côn vịnh xuân: Côn dài 2.2m,Còn gọi là Lục Điểm Bán Côn Vịnh Xuân Quyền

Kích thước: Dài 2.2m

Nguyên liệu:Sến Mật

Đường kính: 3.5 – 4cm

Giá: 800.000 VNĐ / SP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X Lục điểm bán côn vịnh xuân”

Your email address will not be published. Required fields are marked *