X – Bi thép luyện cầm nã thủ

290.000

Bi Thép Đặc 100%

Khối Lượng: 1,2 kg.

Đường Kính: 53 mm

Giá:

  • Mua lẻ: 290.000 VNĐ / Cặp
  • Mua từ 2 cặp trở lên: 280.000 VNĐ/ Cặp

Product Description

Bi thép luyện cầm nã thủ! Bán bi thép luyện cầm nã thủ

Bi Thép Đặc 100% Luyện Tập Cầm Nã Thủ

Khối Lượng: 1,2 kg.

Đường Kính: 53 mm

Giá:

  • Mua lẻ: 290.000 VNĐ / Cặp
  • Mua từ 2 cặp trở lên: 280.000 VNĐ/ Cặp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X – Bi thép luyện cầm nã thủ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *