Bán mộc nhân vĩnh xuân
Bán mộc nhân vĩnh xuân
Giá sản phẩm: 4.500.000 VNĐ
not rated 4.500.000 Add to cart
Bao cát vĩnh xuân 1 ngăn
Bao cát vĩnh xuân 1 ngăn
Bao Cát Treo Tường 1 Ngăn – Bao Tập Thiết Sa Chưởng
  • Mua lẻ 130.000 VNĐ/SP  
  • Mua 3-5 sản phẩm: 120.000 VNĐ
  • 6 sản phẩm trở lên: 110.000 VNĐ
Chất liệu vải: Vải bố Hàn Quốc siêu dày Kích thước: 330 x 330 mm
not rated 150.000 Add to cart
Vòng mây loại sợi nhỏ
Vòng mây loại sợi nhỏ

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 1cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật Ø cây song: Ø =1cm Đường Kính Vòng Trong: D=25cm Đường Kính Vòng Ngoài: D=30cm Giá: 80.000VNĐ
not rated 90.000 Add to cart