Côn nhị khúc
Côn nhị khúc
Loại dây dù
  • Côn nhị khúc gỗ Nhãn - dây dù: 150.000 VNĐ
  • Côn nhị khúc gỗ Lim, Nghiến - dây dù: 250.000 VNĐ
  • Côn nhị khúc gỗ Hương - dây dù: 300.000 VNĐ
  • Côn nhị khúc gỗ Cẩm Lai - dây dù: 400.000 VNĐ
Loại dây xích
  • Gỗ Lim: 350.000 VNĐ
  • Gỗ Nghiến: 400.000 VNĐ
  • Gỗ Cẩm Lai: 500.000 VNĐ
not rated 300.000 Add to cart