Côn nhị khúc
Côn nhị khúc
Loại dây dù
 • Côn nhị khúc gỗ Nhãn - dây dù: 150.000 VNĐ
 • Côn nhị khúc gỗ Lim, Nghiến - dây dù: 250.000 VNĐ
 • Côn nhị khúc gỗ Hương - dây dù: 300.000 VNĐ
 • Côn nhị khúc gỗ Cẩm Lai - dây dù: 400.000 VNĐ
Loại dây xích
 • Gỗ Lim: 350.000 VNĐ
 • Gỗ Nghiến: 400.000 VNĐ
 • Gỗ Cẩm Lai: 500.000 VNĐ
not rated 300.000 Add to cart
Côn nhị khúc gỗ mun ghép đoản côn
Côn nhị khúc gỗ mun ghép đoản côn
Côn nhị khúc gỗ mun ghép đoản côn 2 đầu và ở giữa bọc đồng Côn dài: 28 x 2 = 56cm Đường kính: 3cm Dây xích dài: 16cm Trọng lượng: Rất đầm tay, gỗ Mun mà Giá bán: 950.000 VNĐ
not rated 950.000 Add to cart
Côn nhi khúc gỗ Mun Sọc
Côn nhi khúc gỗ Mun Sọc
 • Côn nhị khúc gỗ nghiến Đen (Nghiến Bắc) dây dù: 300k
 • Côn nhị khúc gỗ nghiến Đen (Nghiến Bắc) dây xích: 400k
 • Côn nhị khúc gỗ hương đỏ: 300k
 • Côn nhị khúc gỗ cẩm lai dây dù: 400k
 • Côn nhị khúc gỗ cẩm lai dây xích: 600k
 • Côn nhị khúc gỗ Mun sọc dây dù: 600k
 • Côn nhị khúc gỗ Mun sọc dây xích: 750k
not rated 500.000 Add to cart
Côn nhị khúc xốp lõi Inox
Côn nhị khúc xốp lõi Inox
Côn nhị khúc xốp lõi Inox Chiều dài: 26cm Xích: 15cm Cân nặng: 115 gram Giá bán: 250k
not rated 250.000 Add to cart