Bán vòng thiết tuyến thép 0.6kg
Bán vòng thiết tuyến thép 0.6kg
Vòng thiết tuyến thép loại 0,6kg Đường kính trong: D = 80cm Giá bán:
  • Mua lẻ: 110.000 VNĐ/Vòng
  • Mua bộ 10sp đến 20sp: 100.000 VNĐ/vòng
  • Mua bộ 21sp trở lên: 95.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến loại 1kg - 1,2kg Đường kính trong D = 90cm Giá bán:
  • Mua lẻ: 160.000 VNĐ/Vòng
  • Mua bộ 10sp đến 20sp: 150.000 VNĐ/vòng
  • Mua bộ 21sp trở lên: 145.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến thép loại 2kg - 2,2kg Đường kính trong: D = 90cm Giá bán:
  • Mua lẻ: 220.000 VNĐ/Vòng
  • Mua bộ 10sp đến 20sp: 210.000 VNĐ/vòng
  • Mua bộ 21sp trở lên: 205.000 VNĐ/Vòng
not rated 100.000 Add to cart