Vòng mây D 20cm, 25cm 30cm
Vòng mây D 20cm, 25cm 30cm

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 2,5cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật Ø cây song: Ø =2,5cm Có 3 kích thước Đường Kính Vòng Trong: D=20cm, 25cm và 30cm Đồng giá bán:  Mua 1-3 Sản phẩm: 150.000VNĐ / SP Mua từ 4 sản phẩm trở lên: 130.000 VNĐ/ SP
not rated 150.000 Add to cart