Trường côn thiếu lâm tự

❤️❤️ Côn Bạch Lạp siêu chất các loại ❤️❤️

👉 Đường kính 2.5cm, Dài 1.6m: giá 170k
👉 Đường kính 3cm, Dài 1.6m: giá 200k
👉 Đường kính 3cm, Dài 1.8m: giá 250k
👉 Đường kính 3.6cm, Dài 1.8m: giá 350k