❤️❤️ Côn Bạch Lạp siêu chất các loại ❤️❤️
???? Đường kính 3cm, Dài 1.6m: giá 200k
???? Đường kính 3cm, Dài 1.8m: giá 250k
???? Đường kính 3.6cm, Dài 1.8m: giá 350k