Giá bán

Đường kính 25cm: 1.3 triệu

Đường kính 28cm: 1.6 triệu

Đường kính 30cm: 1.8 triệu

Note: Chi phí lắp đặt gắn tường từ a-z: 250