Trường côn song loại 1
Trường côn song loại 1
Kích thước: Dài 1.8m Nguyên liệu: Cây song mật Đường kính: 3 – 3.3cm Giá: 250.000 VNĐ / SP
not rated 250.000 Add to cart
Trường côn song thiếu lâm
Trường côn song thiếu lâm
Giá: 120.000 VNĐ / SP Kích thước: Dài 1.6m Nguyên liệu: Cây song mật Đường kính: 3 - 4cm  
not rated 120.000 Add to cart
Vòng mây D 20cm, 25cm 30cm
Vòng mây D 20cm, 25cm 30cm

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 2,5cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật Ø cây song: Ø =2,5cm Có 3 kích thước Đường Kính Vòng Trong: D=20cm, 25cm và 30cm Đồng giá bán:  Mua 1-3 Sản phẩm: 150.000VNĐ / SP Mua từ 4 sản phẩm trở lên: 130.000 VNĐ/ SP
not rated 150.000 Add to cart
Vòng mây loại sợi nhỏ
Vòng mây loại sợi nhỏ

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 1cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật Ø cây song: Ø =1cm Đường Kính Vòng Trong: D=25cm Đường Kính Vòng Ngoài: D=30cm Giá: 80.000VNĐ
not rated 90.000 Add to cart
Vòng mây vĩnh xuân quyền
Vòng mây vĩnh xuân quyền

Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 2,5cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật Ø cây song: Ø =2,5cm Loại Nhỏ Đường Kính Vòng Trong: D=25cm Đường Kính Vòng Ngoài: D=30cm Giá bán:  Mua 1-3 Sản phẩm: 150.000VNĐ / SP Mua từ 4 sản phẩm trở lên: 130.000 VNĐ/ SP Loại To Đường Kính Vòng Trong: D=30cm Đường Kính Vòng Ngoài: D=35cm Giá bán:  Mua 1-3 Sản phẩm: 150.000VNĐ / SP Mua từ 4 sản phẩm trở lên: 130.000 VNĐ/ SP
not rated 150.000 Add to cart
Sale! Vòng thiết tuyến Inox 0.6kg
Vòng thiết tuyến Inox 0.6kg
Vòng thiết tuyến Inox loại 0,6kg Đường kính trong: D = 80cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 150.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 140.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 135.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến Inox loại 1kg - 1,2kg Đường kính trong D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 250.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 240.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 235.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến Inox loại 2kg - 2,2kg Đường kính trong: D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 360.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 350.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 345.000 VNĐ/Vòng
not rated 150.000 140.000 Add to cart
vòng thiết tuyến Inox 1,2kg
vòng thiết tuyến Inox 1,2kg
Vòng thiết tuyến Inox loại 0,6kg Đường kính trong: D = 80cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 150.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 140.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 135.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến Inox loại 1kg - 1,2kg Đường kính trong D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 250.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 240.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 235.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến Inox loại 2kg - 2,2kg Đường kính trong: D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 360.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 350.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 345.000 VNĐ/Vòng
not rated 240.000 Add to cart
Vòng thiết tuyến Inox 2,2kg
Vòng thiết tuyến Inox 2,2kg
Vòng thiết tuyến Inox loại 0,6kg Đường kính trong: D = 80cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 160.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 150.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 145.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến Inox loại 1kg - 1,2kg Đường kính trong D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 260.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 250.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 245.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến Inox loại 2kg - 2,2kg Đường kính trong: D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 360.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 350.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 345.000 VNĐ/Vòng
not rated 350.000 Add to cart
Vòng thiết tuyến thép 1.2kg
Vòng thiết tuyến thép 1.2kg
Vòng thiết tuyến thép loại 0,6kg Đường kính trong: D = 80cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 110.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 100.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 95.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến loại 1kg - 1,2kg Đường kính trong D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 160.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 150.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 145.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến thép loại 2kg - 2,2kg Đường kính trong: D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 220.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 210.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 205.000 VNĐ/Vòng
not rated 150.000 Add to cart
Vòng thiết tuyến thép 2,2kg
Vòng thiết tuyến thép 2,2kg
Vòng thiết tuyến thép loại 0,6kg Đường kính trong: D = 80cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 110.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 100.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 95.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến loại 1kg - 1,2kg Đường kính trong D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 160.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 150.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 145.000 VNĐ/Vòng
Vòng thiết tuyến thép loại 2kg - 2,2kg Đường kính trong: D = 90cm Giá bán:
 • Mua lẻ: 220.000 VNĐ/Vòng
 • Mua bộ 10sp đến 20sp: 210.000 VNĐ/vòng
 • Mua bộ 21sp trở lên: 205.000 VNĐ/Vòng
not rated 220.000 Add to cart
VX Móc khóa Ipman
VX Móc khóa Ipman
Móc khóa Ipman - Một món quà có ý nghĩa dành cho bạn và những người thân cùng tập luyện và yêu thích bộ môn Vịnh Xuân Quyền. Nguyên Liệu: Gỗ Thông khắc Laze 2 mặt Giá bán:
 • Mua lẻ 1 sản phẩm: 35.000 VNĐ
 • Mua trên 5 sản phẩm: 30.000 VNĐ
 • Mua trên 10 sản phẩm: 25.000 VNĐ
not rated 35.000 Add to cart
VX Mộc thủ gắn tường
VX Mộc thủ gắn tường
Mộc nhân bảng bao gồm 3 tay. – Thiết kế riêng cho từng môn sinh tập luyện Kích thước: 60cm x 27 cm  x 10 cm Trọng lượng: 10 kg Ưu điểm: Gọn nhẹ, tiết kiệm không gian, thuận tiện cho việc gắn tường Giá bán: Loại không lò xo: 1.000.000 VNĐ Loại có lò xo: 1.200.000 VNĐ
not rated 1.000.000 Add to cart
VX Mộc thủ gắn tường
VX Mộc thủ gắn tường
Kích thước: 60cm x 27 cm  x 10 cm Trọng lượng: 10 kg Ưu điểm: Gọn nhẹ, tiết kiệm không gian, thuận tiện cho việc gắn tường Giá bán: Loại không lò xo: 1.000.000 VNĐ Loại có lò xo: 1.200.000 VNĐ
not rated 1.200.000 Add to cart
Vx-Bán mộc nhân vĩnh xuân
Vx-Bán mộc nhân vĩnh xuân
Giá sản phẩm: 10.500.000 VNĐ
not rated 10.500.000 Add to cart
VX-Bao Cát 3 Ngăn
VX-Bao Cát 3 Ngăn
Giá bán:
 • Mua lẻ: 250.000 VNĐ/SP  
 • Mua 3-5 sản phẩm: 240.000 VNĐ
 • 6 sản phẩm trở lên: 230.000 VNĐ
Chất liệu vải: Vải bố Hàn Quốc siêu dày Kích thước: 330 x 930 mm Bảo hành 1 năm
not rated 250.000 Add to cart
Sale! VX-Bi đồng luyện cầm nã
VX-Bi đồng luyện cầm nã
Bi đồng luyện cầm nã thủ Nguyên liệu: Đồng thau tiện nguyên khối Trọng lượng:
 • 550 gram/viên, Đường kính: 5cm. Giá bán: 800.000 VNĐ/ Cặp 
 • 1000 gram/viên Đường kính: 6.3cm. Giá bán: 1.250.000 VNĐ/ Cặp
Sản phẩm có kèm đế gỗ, Tiện kỹ thuật cao đẹp không tì vết.
not rated 850.000 800.000 Add to cart
VX-bóng gỗ thái cực d30
VX-bóng gỗ thái cực d30
Báo giá bóng gỗ Xà Cừ: D = 20 cm: 400.000 VNĐ D = 25 cm: 520.000 VNĐ D = 27 cm: 600.000 VNĐ D = 30 cm: 750.000 VNĐ
not rated 750.000 Add to cart
VX-Bóng gỗ thái cực gỗ xà cừ D 20cm
VX-Bóng gỗ thái cực gỗ xà cừ D 20cm
Báo giá bóng gỗ Xà Cừ: D = 20 cm: 400.000 VNĐ D = 25 cm: 520.000 VNĐ D = 27 cm: 600.000 VNĐ D = 30 cm: 750.000 VNĐ
not rated 400.000 Add to cart
Sale! VX-Bóng tốc độ
VX-Bóng tốc độ
👉 Giá:  700k Đường kính đế: 45cm Cao: Chủ động thay đổi từ 1.1m - 1.5 m
not rated 820.000 650.000 Add to cart
Sale! VX-Con lăn tập cơ bụng
VX-Con lăn tập cơ bụng
Màu sắc: Đỏ Kích thước máy tập: 167 x 95 x 112 mm (rộng x dài x cao). Trọng lượng người tập tối đa: 120 kg. Bộ sản phẩm bao gồm: 1 con lăn dạng bánh xe + 1 tấm thảm lót đầu gối. Giá bán: 280k
not rated 350.000 280.000 Add to cart
Sale! VX-Con lăn tập cơ bụng
VX-Con lăn tập cơ bụng
Con lăn tập cơ bụng 4 bánh Con lăn tập cơ bụng 4 bánh được làm vô cùng chắc chắn với khung máy từ nhựa PVC, bánh xe PU và tay cầm bọc mút cực êm. Màu sắc: Đỏ, Đen Trọng lượng người tập tối đa: 120 kg. Bộ sản phẩm bao gồm: 1 con lăn dạng bánh xe + 1 tấm thảm lót đầu gối. Giá bán: 250k
not rated 300.000 280.000 Add to cart
VX-Côn nhi khúc gỗ Mun Sọc
VX-Côn nhi khúc gỗ Mun Sọc
 • Côn nhị khúc gỗ nghiến Đen (Nghiến Bắc) dây dù: 300k
 • Côn nhị khúc gỗ nghiến Đen (Nghiến Bắc) dây xích: 400k
 • Côn nhị khúc gỗ hương đỏ: 300k
 • Côn nhị khúc gỗ cẩm lai dây dù: 400k
 • Côn nhị khúc gỗ cẩm lai dây xích: 600k
 • Côn nhị khúc gỗ Mun sọc dây dù: 600k
 • Côn nhị khúc gỗ Mun sọc dây xích: 750k
not rated 500.000 Add to cart
VX-Đích đá chữ nhật Walon W861
VX-Đích đá chữ nhật Walon W861
Đích đá chữ nhật Walon W861 Kích thước: 10x20x40 cm Chất liệu: Da Pu cao cấp, Lót Eva, Pe nhiều lớp Màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh da trời Đường may và chất liệu bền, có thể nhìn rõ nét qua hình ảnh Giá bán: 360.000 VNĐ Mua 1 đôi: 700k
not rated 360.000 Add to cart
VX-Găng boxing everlast
VX-Găng boxing everlast
Găng boxing everlast  – Xuất xứ: Trung Quốc – Găng tay  được làm từ chất liệu da PU với đường may chắc chắn và độ bền cao. – Màu sắc: xanh, đỏ, đen Trọng lượng sản phẩm: 0.2 kg. – Giá bán: 
 • Găng người lớn: 300k
 • Găng trẻ em: 250k
not rated 250.000 Add to cart
Sale! Vx-Găng Kwon
Vx-Găng Kwon

Găng tay hở ngón Kwon Giá bán: 320k  

not rated 500.000 320.000 Add to cart
Sale! VX-Găng MMA hở ngón
VX-Găng MMA hở ngón

Găng MMA hở ngón Giá bán:  220k  

not rated 250.000 220.000 Add to cart
Vx-Máy tập cầm nã Lý Tiểu Long
Vx-Máy tập cầm nã Lý Tiểu Long
Giá bán:
 • Mua  lẻ: 540.000 VNĐ/ SP
 • Mua 2 SP trở lên: 530.000 VNĐ / SP
Vật liệu: Thép Kích thước: rộng 400 mm x cao 360 mm Trọng lượng: khoảng 6.0 kg Sản xuất tại: Việt Nam
not rated 540.000 Add to cart
VX-Tạ cuốn chân
VX-Tạ cuốn chân
Giá bán: Mua 1 cặp - 2 cặp: 180.000 VNĐ/ Cặp Mua 3 cặp - 4 cặp: 170.000 VNĐ/ Cặp Mua 5 cặp trở lên : 165.000 VNĐ/ Cặp Trọng lượng: 2 bên x 2,1kg = 4,2kg
not rated 180.000 Add to cart
Vx-Tạ cuốn tay shop vĩnh xuân
Vx-Tạ cuốn tay shop vĩnh xuân
Giá bán: Mua từ 1cặp - 2 cặp: 150.000 VNĐ/ cặp Mua từ 3cặp - 4 cặp: 140.000 VNĐ/ cặp Mua từ 5 cặp trở lên: 135.000 VNĐ/ cặp Trọng lượng: 2 bên x 1,2kg = 2,4kg
not rated 150.000 Add to cart
Sale! Xà đơn gắn cửa đa năng
Xà đơn gắn cửa đa năng
 • 👉 Loại ngắn thường:             60cm - 100cm: 160k -->150k 👉 Loại ngắn có chống trơn:  60cm - 100cm: 200k -->180k 👉 Loại trung có chống trơn: 83cm -130cm: 260k --> 240k 👉 Loại dài có chống trơn:     100cm - 150cm: 340k --> 310k
not rated 160.000 150.000 Add to cart