Nguồn Sinh Lực trong Vịnh Xuân Quyền

vo-su-do-tuanBài viết là trích đoạn nhỏ về nguồn sinh lực trong bộ môn Vịnh Xuân Quyền của Đại võ sư Đỗ Tuấn học trò cụ Trần Văn Phùng (Tự Độc Nhãn Long học trò cụ Tế Công sư tổ Vịnh Xuân Việt Nam).

Trong vũ trụ có một nguồn sức mạnh phi thường gọi là khí, là sinh khí, là sinh lực, tinh lực, còn gọi là năng lượng hay vũ trụ tuyến. Sức mạnh ấy không có màu sắc gì, hình thể gì, mà màu sắc gì hình thể gì sức mạnh ấy cũng có. Ví như thân ta có sức mạnh thì sức mạnh ở thân ta, thân ta là sức mạnh, không phải là hai thức khác nhau, sức mạnh ấy ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, đời trước có, đời này có, và đời sau cũng có. Sức mạnh ấy bao trùm cả cái lớn sinh tồn, biến chuyển không ngừng. Muôn vật ở đây bao gồm cả muôn sự, muôn vật ở thế gian, cả nội tâm và ngoại cảnh, tức là cả những thế hệ ở bên trong và bên ngoài thế giới quan, vì vũ trụ không chia ra đâu là trong, đâu là ngoài. Toàn thể vũ trụ chỉ là một khối: “Nhật chân bình đẳng pháp giới”.

Ở vũ trụ, nguồn sinh lực thể hiện ra rõ rệt nhất bằng sự chuyển biến, bằng sự hấp dẫn, còn ở con người, nguồn sinh lực hiện ra rõ rệt bằng sức tư tưởng, bằng sự hít vào thở ra. Vậy nguồn sinh lực là bản thể hay bản chất của muôn vật, lúc nào cũng gắn liền với muôn vật. Vì muôn vật là phần hiện hành, nghĩa là phần hiện ra có hình thể sai (lạ) khác nhau, còn bản thể là phần vi ẩn nghĩa là phần tiềm tàng dưới một tiềm thể không màu sắc hình thể gì cho ta cảm nhận bằng ngũ quan. Chỉ khi nào ta điều hòa được hơi thở và tập trung được tư tưởng, bấy giờ ta mới cả thấy hình tích của luồng sinh khí thể hiện ở trong thân ta.

Xem video bài thủ đầu quyền của võ sư Đỗ Tuấn:

 

 

Leave a Reply