Đối luyện 108 vịnh xuân quyền

Bài 108 còn gọi là “Nhất linh bát thức”, “Thung quyền” đánh đơn, niêm, ly và đánh trên mộc nhân thung là một bài luyện tập tiêu biểu của Vĩnh Xuân. Tuy nhiên, trong quá trình truyền bá, ở Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông có nhiều phiên bản khác nhau.

Và ngay ở Việt Nam, hệ thống thứ tự động tác cũng có nhiều cách giảng dạy khác nhau theo từng hệ phái. Giới thiệu về bài quyền 108.

Video tham khảo đối luyện 108 vịnh xuân quyền Võ Đường Vịnh Xuân Nam Long

[kad_youtube url=”https://youtu.be/BRsce634bvo” width=700 height=428 ]

 

Leave a Reply