Cụ tế công và các học trò

Bức hình tư liệu quý Vịnh Xuân Việt Nam.

Trong bức ảnh này, ngoài tôn sư Nguyễn Tế Công và con trai (ông Thành), hàng đứng từ trái qua phải: cụ Trần Văn Phùng, cụ Vũ Bá Quý, cụ Lâm Cafe(Nguyễn Hữu Huân), cụ số 4 ad không rõ, cụ Việt Hương, cụ Trần Thúc Tiển.

cu-te-cong-va-hoc-tro

 

Leave a Reply