Cái đạo của Vịnh Xuân

Bài viết có phần thô nhưng thật, hiểu theo nghĩa lý đơn giản nhất, bởi vì gần đây chúng ta đang có những đánh giá sai lầm về môn võ này.

Đừng bao đem so sánh VX hoặc Thái Cực với MMA hoặc UFC, rồi chê bai VX là kém hiệu quả chiến đấu kém.

Thứ 1 VX ko phải là môn võ gọi là bá đạo mạnh nhất trong võ thuật, và càng khônh phải là môn võ để đem lên sàn đấu MMA lấy giải. VX xét về nguồn gốc là môn võ tự vệ lấy nhu thắng cương, mục đích chính là tự vệ chứ không phải đi khiêu chiến thiên hạ rồi tự nhận mình là mạnh nhất! Nên có một số bạn lầm tưởng VX là vậy, mọi thứ trong cuộc sống đều có nhiệm vụ vai trò riêng của nó, như trâu đi cày, chó giữ nhà, mèo bắt chuột, không thể bắt con chó đi cày con trâu bắt chuột và con mèo giữ nhà! VX cũng vậy, muốn lên sàn thì cứ học MMA, đi đúng hướng thì mới phát triển được!
Còn VX không chỉ là võ thô sức mạnh đánh đấm mà là còn đạo nữa, càng về già tập lâu cơ thể dẻo dai gân cốt khoẻ, không bệnh tật run rẩy nằm một chỗ, đó gọi là đạo, càng luyện càng sáng suốt! MMA tuổi trẻ có thể khoẻ, nhưng khi về già nhiều khi đi đứng không vững, gân cốt đau nhất hết người!
Thứ 2 một số ông luyện VX rồi thách đấu, thua thảm bại là do mấy
ông đó luyện chưa đến nơi đến chốn, ảo tưởng sức mạnh, và khônh hiểu rõ đối thủ. Đối thủ MMA rất khoẻ, muốn thắng được phải cực giỏi hơn đối thủ 3-4 phần thì mới thắng được, chứ ngang ngang MMA đập chết!
Tác Giả: Thái Bảo

Leave a Reply