Shop vĩnh xuân kính chào quý khách!

 Shop vĩnh xuân hiện có bán và cung cấp đa dạng các loại dụng cụ tập luyện Vĩnh Xuân quyền đáp ứng đầy đủ mong muốn và nhu cầu của môn sinh Vĩnh Xuân nói riêng và người yêu thích tập luyện Vĩnh Xuân nói chung. Được tham khảo trực tiếp từ các phương pháp tập luyện của nhiều hệ phái Vĩnh Xuân khác nhau, những sản phẩm do Shopvinhxuan.com cung cấp đa phần đều mang một tính chất chung đó là hỗ trợ môn sinh Vĩnh Xuân quyền trong quá trình tập luyện. 

I.Bảng báo giá chi tiết các sản phẩm của shop vĩnh xuân:

 

Sản phẩm Chủng loại

Số lượng

Giá bán sản phẩm
 

Vòng mây vĩnh xuân

 

d = 25 cm         1-3 150.000 đ
        >4 130.000 đ
d = 27 cm        1-3 80.000 đ
      >4 75.000 đ
d = 30 cm         1-3 150.000 đ
        >4 130.000 đ
Vòng thiết tuyến thép Vòng 0,6 kg         1-9 110.000 đ
      10-20 100.000 đ
       >20 95.000 đ
Vòng 1,2 kg        1-9 160.000 đ
     10-20 150.000 đ
       >20 145.000 đ
Vòng 2,2 kg        1-9 220.000 đ
     10-20 210.000 đ
      >20 205.000 đ
Vòng thiết tuyến inox Vòng 0,6 kg

  

Vòng 0,6 kg

       1-9 160.000 đ
     10-20 150.000 đ
     >20 145.000 đ
Vòng 1,0 kg         1-9 260.000 đ
     10-20 250.000 đ
      >20 245.000 đ
         1-9 360.000 đ
Vòng 2,0 kg      10-20 350.000 đ
      >20 345.000 đ
   
 

     

 

   Bao cát gắn tường         

         

        1 ngăn

         1-3 130.000 đ
        3-5 120.000 đ
        >5 110.000 đ
           

        3 ngăn

        1-3 250.000 đ
        3-5 240.000 đ
        >5  230.000 đ
Dụng cụ tập tuyện cầm nã thủ   

    Bi thép CNT

     1 cặp 290.000 đ/cặp
   >2 cặp 280.000 đ/cặp
 

  Máy tập CNT

         1 540.000 đ
       >2 530.000 đ
Bóng gỗ thái cực (gỗ xà cừ )              d = 20   350.000 đ
             d = 25   470.000 đ
             d = 27   530.000 đ
             d = 30   650.000 đ
Tạ cuốn tay, tạ cuốn   chân  

   Tạ cuốn chân

 

 

     1-2 cặp   180.000 đ/cặp
     3-5 cặp 170.000 đ cặp
    >5  cặp 165000 đ/cặp
 

   Tạ cuốn tay

      1-2 cặp 150.000 đ/cặp
     3-4 cặp 140.000 đ/cặp
    >5 cặp 135.000 đ/cặp
Trường côn Trường côn song 1,7 m 120.000 đ
Trường côn gỗ sến 1,6 m 350.000 đ
Trường côn gỗ sến 1,7 m 380.000 đ
Trường côn gỗ sến 1,8 m 400.000 đ
Trường côn gỗ sến 2,0 m 500.000 đ
Trường côn gỗ sến 2,2 m 600.000 đ
Mai hoa thung D = 8 cm, Ø = 10 cm 250.000 đ/10cái
Mai hoa thung D = 45 cm, Ø = 15 cm 220.000 đ
 

Bao cát lật đật tự đứng

 

Ø = 34, d = 1,1 m  4.900.000 đ
Phụ kiện mộc nhân ( pad mộc nhân ) D = 70, m = 15, h = 1 100.000 đ
D = 70, m = 30, h = 1 200.000 đ
D = 70, m = 15, h =2 150.000 đ
D = 70, m = 30, h =2 250.000 đ
Côn nhị khúc dây dù

 

Côn nhị khúc gỗ nhãn 150.000 đ
Côn nhị khúc gỗ lim-nghiến 250.000 đ
Côn nhị khúc gỗ hương 300.000 đ
Côn nhị khúc gỗ cảm lai 400.000 đ
 Côn nhị khúc dây xích

 

Côn nhị khúc gỗ lim 350.000 đ
Côn nhị khúc gỗ nghiến 400.000 đ
Côn nhị khúc gỗ cảm lai 500.000 đ

 

Thông tin liên hệ :

Mr Quân: 0166.388.6262 ; 0936.209.928

Địa chỉ: Nhà số 9 ( phía sau ), ngõ 26  Dốc Tam Đa – Ba Đình – Hà Nội.

Website: shopvinhxuan.com

Email: shopvinhxuan@gmail.com