Bản vẽ mộc nhân lớp thầy Nhâm

Bản vẽ mộc nhân lớp thầy Nguyễn Mạnh Nhâm – Võ đường Phật Gia

Dòng phái: Vịnh Xuân Việt Nam nhánh cụ Trần Thúc Tiển

Bản vẽ có quy chuẩn như sau:

  • Tay trên cùng ngang tim trán
  • 2 tay trên ngang 2 đầu ti ngực
  • tay giữa ngang với rốn
  • tay dưới ngang đầu gối
  • Độ mở tay gần như song song, lấy khoảng cách giữa 2 ti ngực làm chuẩn

Chi tiết xem thêm bản vẽ bên dưới

ban-ve-moc-nhan-thay-nham-01 ban-ve-moc-nhan-thay-nham-02

Leave a Reply